รับมอบรางวัลศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น

112

วันที่ 8 กันยายน 2562 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งรับมอบรางวัลศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น รางวัลที่ 2 ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ 2561 จากคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและสถานศึกษาตามอัธยาศัย มอบรางวัลศิษย์เก่า กศน.ดีเด่น ทั้งนี้ นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง กล่าวว่า รางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับมานี้ ต้องขอขอบคุณศูนย์ กศน.ภาคเหนือ ศูนย์ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผมได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วยนะครับ และผมขอแสดงความยินดีกับนางสาวอำภรณ์ ช่างเกวียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแจ้ห่ม ที่ได้รับรางวัลผู้อำนวยการ กศน.ระดับอำเภอดีเด่นร่างวัลที่ 1 ระดับประเทศและได้รับรางวัลศูนย์การศึกษา กศน.ดีเด่นระดับอำเภอ ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

แบ่งปัน