จ้างออกแบบปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๕๒๓ ตารางเมตร

28

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน