จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๕๗๒๘ เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน