จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล)ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๒ หมายเลขทะเบียน กน ๙๖๘๔ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

239

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน