จ้างโครงการจัดทำปฏิทินสวัสดีปีใหม่พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระภาษีของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

150

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน