ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกันของคนหมู่มาก COVID 19

39
วันที่ 20 มีนาคม 2563 #ทีมควบคุมโรคระดับตำบล มีนายถวิล กุญชร เป็นประธานได้มอบหมายให้ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง และ สิบเอกสุรชัย ต่อสู้ เจ้าพนักงานป้องกันฯ พร้อมกับคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง , นายประสิทธิ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ,นางสาวพิมพา ล่ำสวย ผอ.รพ.สต.แจ้คอน และนายเสกสรรค์ ใจคำ นักวิชาการสาธารณสุข เข้าไปทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีคนมารวมกันของคนหมู่มาก ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอขอบคุณ #COVID19 #โคโรนา2019 #แยกกันเราอยู่ #รวมหมู่เราเสี่ยง #ขออยู่แบบเดี่ยวๆไม่เอี่ยวใคร #เราจะรอดไปด้วยกัน #สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน