58

วันที่ 5 เมษายน 2563
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิลกุญชร นายก้เทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง และนายชัยพร เชื้อดวงทิพย์ นายช่างโยธาชำนาญการ ตรวจสอบหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตาก/หนาฝายแม่อิด/หน้าฝายทุ่งผึ้ง ที่ได้รับผลกระทบจากดินโคลนตื้นเขินเก็บนำ้ได้น้อยทำให้กลุมผู้ใช้น้ำในตำบลทุ่งผึ้งจำนวน 4 หมูบ้านได้รับผลกระทบน้ำอุปโภค บริโภค น้ำเพือการเกษตรไม่เพียงพอทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 10 เพื่อช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลทุ่งผึ้งที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ทางเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณนายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต.10 ลำปางที่ได้มอบหมายให้นายวิเนตร เกาะกากลาง ผอ.ส่วนป้องกันและปฎิบัติการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พร้อมด้วยนายชำนาญ สุวรรณวงค์ วิศวกรโยธาชำนาญการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน