นายอำเภอแจ้ห่มประชุมเพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการให้กับเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

106
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งให้การต้อนรับ นายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มและท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม ที่ได้มาประชุมเพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ รับทราบปัญหาความต้องการฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

แบ่งปัน