11

วันพุธที่ 22 มกราคม2563
นางศุกลรัตน์ จันทร์มณี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดพร้อมด้วยนายสุรัชฐนพ สิงหาคำ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ชำนาญงาน นายจีรภัทร์ กันธิยาใจ ผช.หน.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จนท.ป่าไมหน่วยแม่สุก(ลป10)​ตัวแทน ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสมศักดิ์ อดเหนียว ประธานสภา ทต.นายชาญ จานแก้ว ผู้ใหญ่บ้านทุ่งฮ้างหมู่ที่ 1 รักษาการ ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมตรวจสอบถนนลูกรังเข้าสู่น้ำตกตาดเหมยและถนนลูกรังเข้าสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตากตามที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล อบจ.ลำปาง และได้ฝากติดตาใหนังสือเทศบาลขอใช้(ขุดลอกหน้าอ่าง)​พื้นที่หน้าอ่างเก็บน้ำแม่ตาก ต.ทุ่งผึ้งที่ตื้นเขินเก็บน้ำได้น้อย ในนามชาวตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุุณท่าน ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่ป่าไม นายช่าง อบจ.และ จนท.ทุกๆนายมา ณ โอกาสนี้

แบ่งปัน