ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2563

24
วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธานที่ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการ รับทราบผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนและกล่าวการต้อนรับ นายวิทยา แรงจริง ที่ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง คนใหม่
 
 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
แบ่งปัน