อำเภอเคลื่อนที่บ้านห้วยวาด

162

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดยนายถวิล กุญชรนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและกำนันตำบลทุ่งผึ้ง ให้การต้อนรับ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแจ้ห่มที่ออกบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านใหม่สามัคคี(ห้วยวาด)หมู่ที่7ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ขอขอบคุณท่านายอำเภอแจ้ห่มและคณะมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แบ่งปัน