กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง

81

วันที่ 20 กรกฎาคม 25630เวลา08.30น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปางและหน่วยงานหัตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาส ทุรกันดารเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยมีนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานกล่าวเปิดการให้บริการหน่วยแพย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง
นายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง

แบ่งปัน