โครงการชุมชนรว​มใจเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน

121
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง นายถาวร เกษณา ผอ.ร.ร แจ้คอนวิทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแจ้คอน
คณะครู นักเรียน โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับและร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนรว​มใจเกษตร เพื่ออาหารกลางวันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปางโดยมี
พ.อ.สัณธวัฒน์ วงศ์วัฒนะ รอง ผบ.มทบ.32 รองผู้อำนวยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนร่วมมือเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 

ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน ร.ร แจ้คอนวิทยา ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

แบ่งปัน