ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น

106

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ2561-2565เพิ่มเติม ครั้งที่3 พ.ศ.2563 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแลเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลทุ่งผึ้ง โดยมี นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งเป็นประธาน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน