วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

166

วันที่ 28 กรกฏาคม 2563
เวลา 07.30น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนรัฐวิสาหกิจอำเภอแจ้ห่ม ประชาชนชาวอำเภอแจ้ห่มร่วมพิธีทำบุญตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

เวลา 09.09 น.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

เวลา 10.19 น.
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”ชีวิตวิถีใหม่ใตพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” วัดม่อนเจริญธรรม

เวลา 1​8.45 น.
เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ และ ถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10

โดยมีนายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี

แบ่งปัน