กิจกรรมวันแม่ ปี 2563

118

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น.

นายถวิล กุญชร นายเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โดยมีนายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธีฯ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง

เวลา 11.00 น.

นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน “จิตอาสา เราทำด้วยหัวใจ” พนักงาน รัฐวิสาหกิจ คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โดยมีนายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธีฯ

ณ สระเก็บน้ำห้วโป่งบ้านหัวฝาย ม.3 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เวลา 17.30-19.19 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจได้เข้าร่วมพิธีถว่านเครื่องราชการะและวางพานพุ่ม จุดเทียรชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
โดยมีนายยุทธพงษ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่มเป็นประธานในพิธีฯ

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม

แบ่งปัน