มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัย

106

วันที่ 21 สิงหาคม 2563
เทศบาลตตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชน บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8

วันที่ 21 สิงหาคม 2563
เทศบาลตตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 8 ร่วมมอบถุงถังชีพให้กับพี่น้องประชาชน บ้านแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 และบ้านแม่จอกฟ้า หมู่ที่ 8

แบ่งปัน