โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง การทําเค้กกล้วยหอมประจำปี 2563

149

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลทุ่งผึ้ง การทําเค้กกล้วยหอมประจำปี 2563 โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย กำนันตำบลทุ่งผึ้งประธานสภาฯ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล ร่วมในพิธีเปิด
ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเด็กสตรี ผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 32 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)อำเภอแจ้ห่ม

แบ่งปัน