การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

98
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ได้มอบหมายให้สิบเอกสุรชัย ต่อสู้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนายธนบดี กุญชร เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางโดยการฝึกบนโต๊ะ หรือ TableTop Exercise (TTx) การจำลองสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยแบ่ง สถานที่ฝึกออกเป็น 3 โซน คือโซนเหนือ สถานที่ฝึก ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ ประกอบด้วย 3 อำเภอ คือ
อ.เมืองปาน อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ
โซนกลาง สถานที่ฝึก ศาลากลางจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 6 อำเภอ คือ อ.เมืองลำปาง อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.งาว โซนใต้ สถานที่ฝึก ห้องประชุม ทต.ล้อมแรด ประกอบด้วย 4 อำเภอ คือ อ.เถิน อ.เสริมงาม อ.สบปราบ อ.แม่พริก
โดยการฝึกผ่านระบบ VCS ของแต่ละอำเภอในการตอบโต้สถานการณ์
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการฝึกครั้งนี้
แบ่งปัน