แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนตุลาคม 2563

96

วันที่​ 9​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 09.30 น.​
นายถวิล​ กุญชร​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง​พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ ประธานสภา​ รองประธานสภา​ สมาชิกสภา​ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล​ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พบปะผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เพื่อมอบเบี้ยยังชีพและแจ้งข้อราชการ/รับทราบปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ​ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำเดือนตุลาคม 2563

แบ่งปัน