พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

97

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่ม และเข้าร่วมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอแจ้ห่ม โดยมีนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานในพิธี

 

แบ่งปัน