จุดตรวจ/บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

79

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง มอบหมายให้ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง กล่าวรายงานเปิดจุดตรวจ/บริการประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดจุดตรวจ/บริการประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ผอ.รพ.สต.บ้านแจ้คอน เจ้าหน้าที่เทศบาล อปพร.อส.ตร.อสม. ประชาชนตำบลทุ่งผึ้งร่วมพิธีเปิดฯ

แบ่งปัน