มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานฯ

68

วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น, นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม และนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อำเภอแจ้ห่ม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกันเป็นตัวแทนในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบแก่ราษฎรผู้นำชุมชนท้องถิ่นในเขตตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรผู้ประสบภัยตามถิ่นทุรกันดาร ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน