ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

25

https://drive.google.com/file/d/1Gl6fYrZrNACUuSGT2c1aSsBlo8Eb3pdu/view?usp=sharing

แบ่งปัน