ประกาศผู้อำนวยการการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง

17

ดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1aI3wcP4x2oh4TDXNZ1yG67ED14Viz4Ya/view?usp=sharing

แบ่งปัน