ฉีดยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดในตำบลทุ่งผึ้ง

44
วันที่ 11 เมษายน 2564
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกปฏิบัติการ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ตามตลาดสดในตำบลทุ่งผึ้ง วัดศรีดอนมูลและพื้นที่ในหมู่บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 1 ในตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน