แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

59

นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยพนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน