อบรมให้ข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

26
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 -14.00 น.
ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม นำโดยนายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอแจ้ห่ม และนายสุพล ปัญญาไว สาธารสุขอำเภอแจ้ห่ม ให้ข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อทำความเข้าใจกับแกนนำหมู่บ้าน ตำบล ในการเป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีนายถวิล กุญชร นายกเทศมนจรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง , กำนันตำบลทุ่งผึ้ง , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งและตัวแทนของหมู่บ้าน เข้าร่วมการอบรมให้ข้อมูลวัคซีนป้องกันโรคไวโคโรนา 2019
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน