ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

41
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานที่ประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อมอบนโยบายเพื่อนำมาซึ่งการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วน
 
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน