จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

15

วัน​ที่​ 7 กรกฎาคม 2564​ เวลา​ 09.30​ น
นายถวิล​ กุญชร​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งพร้อมด้วยรองนายก/ประธานสภา/เลขานุการนายก/สมาชิกสภาเทศบาล/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ​ ผู้พิการ​ แจ้งข้อราชการ​และ รับทราบปัญหาความต้องการผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

แบ่งปัน