พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

12

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุมหาโป้น ม.2 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยมีนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง สจ.พงษ์พันธ์ กุญชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พนักงาน พนักจ้างเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง และประชาชนชาวตำบลทุ่งผึ้ง เข้าร่วมกิจกรรม

แบ่งปัน