กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

15

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และ สจ. อบจ.ลำปาง ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งทั้ง 7 แห่ง

แบ่งปัน