มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดให้กับผู้พิการทางสายตา หมู่ที่ 6 บ้านแจ้คอน

12
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ประสม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งเขต 2 และ น.ส.ณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชน รษน.ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินสด 500 บาท ให้กับ น.ส.บัวผัด เยือกเย็น ผู้พิการทางสายตา ณ บ้านพักอาศัยของผู้พิการ หมู่ 6 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง
แบ่งปัน