จิตอาสาสร้างสะพานไม้บ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ที่ 7

15

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564 นำโดย นายชาญ  จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม พร้อมด้วยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ผู้นำและจิตอาสาชาวบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) ร่วมกันสร้างสะพานไม้ข้ามน้ำ เนื่องจากถูกฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากทำให้เส้นทางถูกตัดขาด เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรอย่างสะดวก

แบ่งปัน