กิจกรรมซ่อมบ้านผู้พิการ ตามโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

10
วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
          เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสาประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ซ่อมบ้านผู้พิการ นางใบ เป็งกิจ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 6 บ้านแจ้คอน ต.ทุ่งผึ้ง ตามโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 หลังๆละ 20,000 บาท เพื่อนำมาจัดซื้อวัสดุในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ (ไม่มีค่าแรงงาน)

แบ่งปัน