มาตรฐานการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด

1. การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2. การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ

3. การลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6. การขออนุญาตทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวฯ

7. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

8. ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)

กองคลัง

9. การจดทะเบียนพาณิชย์

10. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

11. การชำระภาษีป้าย

กองช่าง

12. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

13. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร

14. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

15. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16. การขออนุญาตขุดดิน

17. การขออนุญาตถมดิน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *