กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gif Policy)

กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ประกาศเจตนารมณ์ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gif Policy) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรทุกคน ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *