การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
     เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายประกอบ สมเพราะ รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต2
ฝ่ายบริหาร นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง นายสุขุม วังเสาร์ นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นายสิทธิกร ใจกล้า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และนางสาวแสงเดือน กุญชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เพื่อพิจารณาญัตติต่างๆ ดังนี้
– การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดวันประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567
– ขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 1 เครื่อง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *