กิจกรรมการออกพื้นที่ให้บริการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน เมษายน 2566

                        วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง นำโดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมด้วย นายสุขุม วังเสาร์ , นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ฝ่ายสภาฯ นำโดย นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1 และเขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ นำโดย นางสาวณันท์นภัส มีอำมาตย์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ได้ออกพื้นที่ พบปะผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,8 ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อให้บริการ ดังนี้

1. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยจ่ายเป็นเงินสด ตามความประสงค์ของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่
2. สอบถามปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่ เพื่อนำไปกำหนดแนวทางการ แก้ไขปัญหาและส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
3. การแจ้งสิทธิและสวัสดิการต่างๆให้แก่ ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ในการนี้ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณท่านผู้นำชุมชน/ฝ่ายปกครองในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านสถานที่ และร่วมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *