โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

                  วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566” โดย นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายสุขุม วังเสาร์ รองนายกเทศมนตรี, นายธงชัย มุงเมือง รองนายกเทศมนตรี, นายวิทยานนท์ ประสม ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เขต 1,เขต 2 และผู้ใหญ่บ้าน/ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายอภิเดช อินต๊ะวิชัย ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
                   ซึ่งในการจัดฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ/สวัสดิการต่างๆ ของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการติดต่อขอรับสิทธิต่างๆ ของคนพิการ โดยมีคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้รวม 50 คน
                     เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณ นายนที เหล่าจันตา นักพัฒนาสังคม และ นายธนวัฒน์ ภักตรา นักสังคมสงเคราะห์ ทีมวิทยากร จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ที่ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนขอขอบคุณ​ นายประพรรณ์ จันทร์ตา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4, นางวาสนา ใจหมั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6, นายบดินทร์ มากุลต๊ะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3, และท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 และเขต 2 ทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการฯ และ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *