วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง พร้อมคณะ เข้ารับโล่ห์รางวัล และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สนับสนุนให้ประชาชนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ได้รับโล่ห์รางวัลลำดับที่ 1 ของจังหวัดลำปาง มีจำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์คิดเป็นร้อยละ 75.90 มอบโดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม รักษ์องค์กร อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในการนี้ นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ในนามของเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน รพ.สต.ตำบลทุกแห่ง อสม. อปพร. อสตร. เจ้าหน้าที่เทศบาล ที่ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และได้รับโล่ห์รางวัลในครั้งนี้14199206_1817324528478987_8078301299434715803_n14202551_1817324435145663_1894963440521203759_n 13879436_1817324561812317_134815651531517076_n 14192003_1817324725145634_1960466912766711654_n 14202716_1817324635145643_3251334334572782814_n14225625_1817324361812337_81060179754613415_n14222274_1817324281812345_5126698029134345134_n

แบ่งปัน