ร่วมประชุมประจำเดือนบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2

170

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น. นายถวิล  กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 เพื่อขอบคุณส่วนราชการและประชาชนที่ได้ร่วมกิจกรรมของเทศบาลในรอบเดือน และปรึกษาข้อราชการ/กิจกรรม โดยมีนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง เป็นประธานที่ประชุม พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เข้าร่วมในที่ประชุม ได้แก่  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน

19145751_1951589798385792_2946615204875644808_n 19149476_1951589728385799_5628192914109318202_n (1) 19105879_1951589738385798_6171178310323777486_n 19113514_1951589761719129_7196008662258821123_n 19149431_1951589735052465_2757698347547384317_n 19149476_1951589728385799_5628192914109318202_n

 

แบ่งปัน