ทำแนวกันไฟ

157

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่ม ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมทำแนวกันไฟป่าขุนวังทิศตะวันตกของแม่น้ำวัง โดยมีเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งนำโดยนายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง รองนายก สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครองนำโดยนายประสิทธิ์ ประสม กำนันตำบลทุ่งผึ้ง กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครจิตอาสา อาสาสมัครรักษ์โลก จนท.ดับไฟป่ากิ่วคอหมา อาสาสมัคร อส.ทป.ตำบลทุ่งผึ้ง ว่าที่ .ร.ต ดุจเดี่ยว วงค์ภัคค์ เกษตรอำเภอแจ้ห่ม ชาวบ้านแจ้คอนหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความดีด้วยหัวใจ ในการทำแนวกันไฟฯ

แบ่งปัน