ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยวาด เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม ตำบลทุ่งผึ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

140

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน