ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.๑๐-๐๐๑ บ้านแจ้คอน หมู่ ๒ ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ช่วงที่๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร ช่วงที่๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

113

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน