จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

188

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน