ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

136

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน