ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล – ป.๖ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48

คลิกอ่านที่นี่

แบ่งปัน