วันอาทิตย์, พฤษภาคม 27, 2018

สาระน่ารู้

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติม http://www.tungpheung.go.th/web/2018/01/16/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97/

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคที่มากับฤดูฝน