วันอาทิตย์, สิงหาคม 25, 2019

ชาวตำบลทุ่งผึ้งขอต้อนรับคณะผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ในการเดินทางมามอบถุงยังชีพประทานแก่ผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านช่อฟ้า “สุขใจยิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน”

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอเชิญชวนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล โรงเรียนแจ้คอนวิทยา ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมทหารกองหนุน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี สภาเกษตรกร สายตรวจตำบลทุ่งผึ้ง ชุดปฏิบัติการภาคสนามที่ 2 (อุทยาแห่งชาติถ้ำผาไท) รพ.สต.บ้านแจ้คอน/บ้านทุ่งฮ้าง ชมรม อสม./อปพร./อสตบ. ร่วมกิจกรรม "ปลูกป่าและปลูกต้นไม้" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยปลูกต้นไม้ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2561...

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอรณรงค์ให้ประชาชนหยุดการเผาทุกชนิดเพื่อลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดลำปางของเราทุกคน "สิ่งแวดล้อมดี ไม่มีหมอกควัน ช่วยกันหยุดเผา"

วันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลทุ่งผึ้งร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษา รพ.สต.ตำบลบ้านแจ้คอน รพ.สต.ตำบลบ้านทุ่งฮ้าง ส่วนราขการ จัดงานกีฬาต้านยาเสพติด"ทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแจ้ห่มไดมอบหมายให้นายประกอบ ยอดยา ปลัดอวุโสอำเภอแจ้ห่มเป็นประธาน นายถวิล กุญชร นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้งประธานคณะกรรมการจัดงานกีฬากล่าวรายงานในนามเทศบาลตำบลทุ่งผึ้งขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.รพ.สต.อปพร.สายตรวจตำบลทุ่งผึ้ง เจ้าหน้าที่ ทต.เยาวชน นักเรียน ชมรมผู้สูงอายุพ่อแม่พีน้องประชาชนตำบลทุ่งผึ้งและธนาคาร ธกส.สาแจ้ห่ม SCG ลำปาง ที่ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ...

ขอเชิญร่วมชมขบวนพาเหรดของแต่ละหมู่บ้านและร่วมการแข่งขันกีฬาทุ่งผึ้งเกมส์ ครั้งที่ 15 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามโรงเรียนแจ้คอนวิทยา

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ขอเชิญ "รวมพลังทำความดี ทดแทนคุณแผ่นดิน" ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกกับโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)